Cập nhật: 9:48, 28/2/2014 Lượt đọc: 416

DI TÍCH CHÙA CHÂU HƯNG

Chùa Châu Hưng là di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh ​được xếp hạng di tích theo Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều hiện vật thờ cúng có giá trị nghệ thuật cao và nghi thức cúng tế (phi vật thể) mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tính ngưỡng dân gian Việt Nam và là địa chỉ cách mạng nỗi tiếng của Thủ Đức.

DI TÍCH CHÙA CHÂU HƯNG

I/. KHÁI QUÁT:

Chùa Châu Hưng là cơ sở tôn giáo Phật giáo thuộc phái phật giáo Đại thừa, (hệ phái Bắc tông), thờ cúng hội đồng chư phật (bao gồm cả tôn giáo và tính ngưỡng dân gian).

Chùa Châu Hưng từng là cơ sở của Cách Mạng, là nơi nuôi dưỡng, tiếp tế lương thực, cung cấp tình hình địch và là điểm hội họp của cán bộ - chiến sĩ ta trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lượt.

Chùa Châu Hưng tọa lạc tại số 37, đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Chùa Châu Hưng được tạo lập năm 1844 với kết cấu đơn sơ , qua nhiều lần trùng tu sửa chữa, Chùa được xây dựng mới hoàn toàn vào năm 2006 đến năm 2009 thì hoàn thành; với diện tích xây dựng  365 mét vuông trên tổng diện tích 5.796 mét vuông đất.

Chùa Châu Hưng là di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh  được xếp hạng di tích theo Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều hiện vật thờ cúng có giá trị nghệ thuật cao và nghi thức cúng tế (phi vật thể) mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tính ngưỡng dân gian Việt Nam và là địa chỉ cách mạng nỗi tiếng của Thủ Đức.

Hiện nay, Chùa Châu Hưng được Ban trị sự bảo quản, tôn tạo và phát huy tốt giá trị di tích, là nơi thể hiện sự tôn kính, khấn nguyện của nhân dân và là địa điểm tham quan của du khách.

 

II/. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU:

1/. Cổng Chùa :

 

 

2/. Kiến trúc ngoại cảnh

 

 

  

 

 

III/. HIỆN VẬT ĐƯỢC KIỂM KÊ: 14 pho tượng.

1/. Tượng Bà Chúa Xứ và hai cô hầu:

 

 

2/. Tượng Bồ Đề Đạt Ma:

 

 

3/. Tượng Thế Chí bồ tát, Tượng Phật Di Đà, Tượng Quán Thế âm bồ tát:

 

 

4/. Tượng Ngọc Hoàng: 04

 

5/. Tượng Bà Chúa Tiên:

 

6/. Tượng Địa Tạng vương bồ tát:

 

7/. Tượng La hán:

 

8/. Bài vị: 04

 

9/. Hoành phi: 01 “Châu Hưng Tự”

 

 

IV MỘT SỐ HIỆN VẬT KHÁC:

1/. Tượng thờ hiện hữu tại chính điện của chùa:

 

 

 

2/. Bao lam, liễn đối và Hoành phi trước chính điện: (mới làm sau này)

 

 

3/. Đại Hồng Chung, Trống:

 

 

4/. Bàn thờ Bồ Đề Đạt Ma và Tổ đường:

 

 

V/. CHÂN DUNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG VÀ CÁC NHÂN CHỨNG LỊCH SỮ:

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - Thông tin quận Thủ Đức


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THỦ ĐỨC

Số điện thoại: (84-8) 38.966.801 - Fax: (84-8) 38.960.112

Email: thuduc@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích