SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
1
9
6
1
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười 2012 10:20:00 SA

Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

 

Chủ tịch  Hồ Chí Minh rất chú trọng đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Sau khi trở thành người cộng sản, trong nhiều việc lớn chuẩn bị cho dân tộc trên lộ trình cách mạng lâu dài thì việc tìm kiếm những hình thức tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân Việt Nam,  đặt nền móng xây dựng cơ sở đầu tiên cho tổ chức Công đoàn nước ta chiếm một phần không nhỏ trong hoạt động cách mạng của Người.

Năm 1926, ngoài tờ báo “Thanh niên” có đăng một số bài viết của Người về tổ chức công đoàn Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc sáng lập thêm báo “Công Nông”, tờ báo đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Năm 1927, tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản. Đây là tác phẩm quan trọng của Người về cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào công nhân nói riêng.

Người xác định: “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang lại cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Vào thời kỳ này, Người đã rất chú ý đến chức năng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cho đến nay, chức năng cơ bản của công đoàn vẫn là bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Từ những cơ sở công hội đầu tiên trên đất Pháp, những “đốm lửa” Công hội đỏ đầu tiên của người thợ Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn - Chợ Lớn vào đầu những năm 1920, cùng với sự truyền bá của tư tưởng Mác - Lênin vào nước ta làm cho tổ chức công hội ở Bắc và Trung kỳ lan rộng, phát triển mạnh mẽ. Đó cũng chính là bối cảnh để Đông Dương Cộng sản Đảng giao trọng trách cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929 tại số 15 Hàng Nón - Hà Nội, tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay. Hội nghị còn quyết định ra báo Lao Động và tạp chí Công Hội Đỏ làm cơ quan ngôn luận của tổ chức công đoàn.

Trong quá trình phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, bên cạnh sự quan tâm về xây dựng, củng cố tổ chức, Bác Hồ cũng luôn luôn nhắc nhở kêu gọi giai cấp công nhân vận động ái quốc. Công đoàn Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua và đạt được những kết quả to lớn như: “Thi đua ái quốc”, Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, “Thi đua 2 tốt”…

Ngày 16/8/1956, nói chuyện với công nhân nhà máy Diêm Thống Nhất, Bác đề cập đến mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ chính đáng của người lao động: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khoẻ mạnh, thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”.

Ngày 19/1/1957, tại Trường Cán bộ Công đoàn, Người nói: “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc… Mục đích công đoàn là phải cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”.

Hồ Chủ tịch cũng đã không ít lần bàn về đồng lương thực tế cho người thợ: “Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng không? Có. Nhưng lương tăng gấp đôi mà hàng đắt thì vẫn không ăn thua gì”. Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1961, Người nhấn mạnh: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng. Phải nhận rằng đại đa số công nhân ta đều cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến hay... Nếu công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”.

Người còn dạy: “Công đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hoá và kỹ thuật của công nhân, phải tuỳ khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công tác vệ sinh lao động…”. Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung là ý nguyện luôn canh cánh bên Người.

Ngày 18/7/1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm… Coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn tạo nên hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau”.

Hồ Chủ tịch đã trải qua cuộc đời người thợ với nhiều gian nan, khổ cực. Do vậy, đối với giai cấp công nhân, Bác đã có một tình cảm yêu thương và cảm thông đặc biệt. Chính vì thế, dù bận trăm công, nghìn việc hay lúc tuổi đã cao, sức đã yếu Bác vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Bác thường xuyên đi đến các công trường, nhà máy, hầm mỏ để chuyện trò, giáo dục, hướng dẫn giai cấp công nhân. Cho đến phút cuối đời, Bác vẫn dành trọn vẹn niềm tin sắt đá vào bản lĩnh, sức mạnh của giai cấp công nhân, bởi vì hơn ai hết, Bác hiểu sâu sắc rằng: Tương lai và tiền đồ dân tộc phụ thuộc phần lớn vào giai cấp tiên phong này.

Thực hiện chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ đoàn viên, mỗi công nhân viên chức lao động quận Thủ Đức đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác và chia sẻ”.

Về tiết kiệm: Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chấp hành tốt nội quy lao động của đơn vị, có ý thức tiết kiệm trong sử dụng nguyên vật liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, không để lãng phí thời giờ làm việc và sinh hoạt, hội họp.

Về chủ động: Nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để đạt chất lượng, hiệu quả cao; chủ động học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ.

Về hợp tác: Rèn luyện tác phong tập thể, dân chủ, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, chống chia rẽ, bè phái, cục bộ; xây dựng và giữ gìn đoàn kết trong đơn vị

Về chia sẻ: Vì việc chung, mỗi cán bộ đoàn viên sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động phong trào, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn để cùng nâng cao tay nghề và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Khối doanh nghiệp tham gia hội thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2012

 

Tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Minh Thảo – Bản tin Thủ Đức

(Trích bài dự thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức và phong cách

 Hồ Chí Minh” khối doanh nghiệp)


Số lượt người xem: 3364    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận Thủ Đức 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII
  • Thủ Đức với công tác xử lý môi trường
  • Thủ Đức với công tác xử lý môi trường - Chung tay hành động
  • Lễ ra mắt phường Văn minh đô thị Hiệp Bình Phước
  • Tổ chức tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
  • Kỷ niệm 15 năm thành lập Quận
  • tiet kiem dien
  • XHCN
Tìm kiếm